Könyvismertető

Szerényi István - Bársony István
Víz-, hő- és hangszigetelések készítése

A következő modulokhoz/tananyagegységekhez:
NSZFI 2006 (kőműves)
204/1.0/0476-06 Épületszigetelés
204/2.0/0476-06 Vízszigetelés
204/3.0/0476-06 Hő- és hangszigetelés

MKIK 2011 (kőműves)
6250-11 Szigetelések

MKIK 2012 
10277‐12 Szigetelések 
(kőműves)

10350‐12 Alépítményi szigetelések (vízszigetelő, melegburkoló)
10351‐12 Üzemi vízszigetelés 
(vízszigetelő, melegburkoló)
10352‐12 Csapadékvíz szigetelés 
(vízszigetelő, melegburkoló)

A könyv fejezetei alapvetően két fő téma, a vízszigetelés és hőszigetelés köré épülnek. A víz- és nedvességhatások ismertetése után a vízszigetelő anyagokat és legfontosabb jellemzőiket, anyagtani tulajdonságaikat mutatjuk be. Ezt követően az alépítményi, illetve üzemi víz- és nedvesség elleni szigetelések készítésének technológiai folyamatát ismertetjük a különböző anyagok szerint. A szerkezeti kialakítás megértését csomóponti rajzok segítik. A vízszigetelések témakörét mennyiség-meghatározási feladatokkal zárjuk.

A hőszigetelés témakörét hasonlóan építettük fel. A hőtani és akusztikai ismeretek c. fejezetben az új hőtechnikai szabvány szerinti, illetve a szakma által javasolt követelményeket mutatjuk be. Ezután a hőszigetelő anyagok csoportosítása, felépítésük és tulajdonságaik ismertetése következik. Ezt követően a különböző épületszerkezeteknél beépítendő hőszigetelések rétegrendjét, technológiáját tárgyaljuk. A könyv a hőszigetelések anyagmennyiségének számításával zárul.

A modulkönyveink megjelenésével együtt új tördelési rendszert alakítottunk ki. A sortáv, a betűméret, betűtípus megválasztásával igyekeztünk a célcsoport sajátosságainak megfelelni. A korábbiakhoz képest nagyítottuk az ábrák, fotók méretét, illetve az azokon található feliratokat is egységesítettük. A fejezetekben emellett folyamatosan  tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

 

Szega-Books
Kiadói kód: GS-1-08
Tantárgy: Egyéb
10, 11, 12, 9 évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 4.900 Ft
Új ára: 4.900 Ft