Könyvismertető

Szerényi István
A biztonságos munkavégzés feladatai

A következő modulokhoz/tananyagegységekhez:
NSZI 2007 (asztalos)
1.1/2273-06: Munka-, tűz- és környezetvédelem
1.2/2273-06: Faipari kéziszerszámok, kézi gépek
1.3/2273-06: Faipari kéziszerszámok, kézi gépek
2.1/2273-06: Munkavégzés gépi eszközökkel
2.2/2273-06: Munkavégzés kézi eszközökkel

MKIK 2011 (asztalos)
2273-11 A biztonságos munkavégzés feladatai 

MKIK 2012 (asztalos és faipari technikus)
10227‐12 Biztonságos munkavégzés

A könyv a központi programok előírásai alapján készült, témakörei igazodnak az érvényben lévő vizsgakövetelmény rendszerhez is. A könyv első fejezetei a munkavédelemmel foglalkozó törvényt alapul véve alapfogalmakat, feladatokat, jogokat és kötelességeket, a biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit tisztázzák. Ezek olyan lényegi kérdések, illetve témakörök, amelyek teljesítése, ismerete mind a munkavállalók, mind a munkáltatók érdeke. A negyedik fejezet a faiparban végezhető munkák biztonságtechnikai követelményeivel, illetve a munkahely létesítésének feltételeivel, ergonómiai ismeretekkel, érintésvédelemmel foglalkozik. A tűzvédelem témakörén belül égéselmélettel, tűzjelzéssel, a tűzoltás módjaival, a tűzoltó készülékek használatával foglalkozunk. A következő két fejezet a foglalkozási ártalmak és az elsősegélynyújtás témaköreit mutatja be, szemléletes ábraanyag segítségével. A környezetvédelem legfontosabb témáinak és kérdéseinek ismertetése után az asztalosmunkák eszközeivel, gépeivel, illetve azok munkavédelmével zárul a könyv.

A modulkönyveink megjelenésével együtt új tördelési rendszert alakítottunk ki. A sortáv, a betűméret, betűtípus megválasztásával igyekeztünk a célcsoport sajátosságainak megfelelni. A korábbiakhoz képest nagyítottuk az ábrák, fotók méretét, illetve az azokon található feliratokat is egységesítettük. A fejezetekben emellett folyamatosan  tervolvasási, házi-, gyakorló-, rajzi- és gyakorlaton megoldandó feladatokat helyeztünk el. Minden nagyobb tananyagrészt munkafüzet jellegű kitöltendő feladatokkal zárunk.

Szega-Books
Kiadói kód: GS-4-11
Tantárgy: Egyéb
10, 11, 12, 9 évfolyam
Rendelhető | Kapható
Iskolai ára: 3.000 Ft
Új ára: 3.000 Ft